Cigány viccek


A cigány felesége már unja, hogy állandóan sötétben kell szeretkeznie. Így hát a férjére hárul a feladat, hogy oldja meg a problémát. A cigány elmegy az orvoshoz és elpanaszolja magát.
- Nagyon egyszerű! - válaszolja az orvos - Csináljátok világos szobában.
Egy hét múlva visszamegy a cigány az orvoshoz.
- Na élvezte a feleséged? - kérdi az orvos.
- Az ugyan nem, de a gyerekek annál inkább!


Két cigány találkozik:
- Miért sántítasz? - kérdezi az egyik.
- Mert rövidlátó vagyok.
- Na ne viccelj. Attól még senki sem sántított, hogy rövidlátó volt.
- Márpedig így van. Tegnap este a kocsmában rosszul láttam, és olyanba kötöttem bele, aki sokkal erősebb nálam.Az orosz a magyar és a cigány feljutnak a menyországba. Azt mondja nekik Szent Péter:
- Na fiaim, amennyit hazudtatok életetekben, annyi tűszúrást kaptok.
Bemegy az orosz, kap 5 tűszúrást. Kijön, bemegy a magyar, kap 50 tűszúrást. Jön ki röhögve, erre az orosz megkérdi:
- Neked 50 tűszúrás után van kedved röhögni?
Mire a magyar:
- Persze, mert a cigánynak már a varrógépet készítik.A roma lop egy fadorongot az erdőből.
Elkezdi faragni, már félórája farag, amikor jön a komája:
- Hé, Gazsi, mit faragsz?
- Hintalovat a drága kicsi fiamnak.
Egy óra múlva jön a felesége:
- Gazsi, mi lesz ebből?
- Baltanyél.
Két óra múlva jön a kisfia:
- Apu, mit faragsz?
- Fogpiszkálót, ha ezt is el nem cseszem!- Honnan tudod, hogy a cigány asszonyon nincs bugyi?
- Korpás a cipője...Skinheadok elkapnak egy romát. Adnak neki egy dobókockát. És ezt mondják neki:
- Ha 1,2,3,4 vagy 5-öst dobsz nagyon megverünk. Ha 6-ost akkor újra dobhatsz.Gazsi megy az úton.
Találkozik egy zsidóval.
Mondja neki:
- Grün bátyám, nem tudnál adni egy kis innivalót, mert olyan éhes vagyok, hogy nem tudok hol aludni...A cigány három napja étlen-szomjan járja a sivatagot. A negyedik napon találkozik egy karavánnal. Kétségbeesetten kérdezi őket:
- Drága tesvéreim, nincs egy kis innivalótok, már három napja nem ittam.
- Tessék egy kis víz - szól az egyik arab, és egy kulacsot nyújt át a cigánynak.
A cigány meghúzza a száját, majd azt kérdezi:
- Egy kis Canada dry-otok nincsen?Gazsi hazamegy azt egy írgalmatlan nagy pofont vág le a feleségének.
- Ezt miért kaptam? - kérdezi a nő.
- Ha tudnám, meg is öltelek volna.A roma megszáll Szegeden egy szállodában. A folyosón egy tábláról a következő szöveget olvassa:
" Tilos a dohányzás! Ne felejtsük el a nagy szegedi tűzvészt!"
A roma erre elővesz egy filctollat és ákom-bákom betűkkel a tábla alá írja:
" Tilos a köpködés! Ne felejtsük el a nagy szegedi árvizet!"A prímás látva a politikában végbemenő folyamatokat, elhatározza, hogy kéri felvételét a kommunista pártba. El is megy a párttitkárhoz s bejelenti szándékát.
- Aztán miért döntöttél így, prímás? - kérdezi a párttitkár.
- hát rájöttem, hogy kommunisták akarják a legjobbat, s a marxizmus-leninizmus a legkiválóbb eszme.
- Jól van, épp most ülésezik a vezetőség, majd megtárgyaljuk a kérelmedet, addig várj itt kinn. jó félórányi várakozás után kijön a párttitkár és közli a prímással:
- Sajnos, nem vehetünk fel a pártba.
- Aztán miért nem?
- Tudod, amikor 1944 őszén a nyilasok kerültek hatalomra, Szálasiék ünnepséget rendeztek a Várban, és ott te húztad nekik a talpalávalót.
- Hát bizony ez így volt - ismeri be a prímás, és lógó orral távozik. Otthon a felesége megkérdezi tőle:
- Na Zsiga, fölvettek a pártba?
- Nem a csuda vigye el! - feleli búskomoran a prímás.
- És miért nem?
- A vezetőség azért utasított el, mert 44-ben, amikor a nyilasok ünnepséget rendeztek a Várban hatalomra kerülésük örömére, én húztam nekik a talpalávalót.
- Te szerencsétlen, hát miért nem tudtad ezt letagadni a vezetőség előtt?
- Nem lehetett, mert mind ott volt!Kolompár, bíróság elé kerül, azzal a vádolják, hogy megvesztegetett egy rendőrt tízezer forinttal, ám ő a vád hallatán méltatlankodik.
- Kérem, szó sincs vesztegetésről - mondja, - csak fogadtunk az engem leállító rendőrrel. Ő megszondáztatott, a műszer szerint piás voltam. Erre én azt mondtam, hogy fogadjunk tízezer forintba, hogy most el fogja venni a jogosítványomat. Ő azt mondta, hogy fogadjunk, hogy nem. Ő nyert.


- Esküszöm bíró úr, teljesen ártatlan vagyok - mondja Gazsi, a zsebes.
- És volt már büntetve valamikor? - kérdi a bíró.
- Ugyan, hova gondol bíró úr, esküszöm, hogy ez volt az első lopásom.A nagyivó Orsóst megvizsgálja az orvos és azt mondja:
- Nézze, a maga betegségének az ital az oka.
- Végre, doktor úr! Maga az első orvos, aki nem engem hibáztat a betegségem miatt.- Maga jól becsapott engem - mondja a roma használtcikk-kereskedőnek egy pasas -, a múlt héten megvettem magától egy botot, mert azt mondta, valódi elefántcsont. Aztán kiderült, hogy műanyag.
- Hát ne haragudjon az úr, nem tudhattam, hogy már az elefántok is protézist viselnek!A háború alatt a németek egyszerre ítéltek halálra egy oroszt, egy angolt, és egy cigányt. Megkérdezték, mi az utolsó kívánságuk. Az orosz azt mondta, szeretne egy papnak meggyónni. Az angol igazi hidegvérrel csak egy cigarettát kér.
Megkérdezik a cigányt is.
- Én friss epret szeretnék!
- Te mocsok! - ordított vele a német tiszt. - Tudod jól, hogy télen nincs eper Oroszországban!
- Nem baj - feleli a cigány -, én tudok várni…A cigány elviszi a lovát a vásárba. Odalép egy érdeklődő:
- Te cigány, miért ilyen sovány ez a ló? Csak nem azért, mert nem etetted?
- Á, naccságos úram hát nem látja, nem sovány ez, csak nagy rája a bűr!Lovat ad el a vásárban a cigány. Műveltségével akar imponálni vevőjének, s így ajánlja a lovat:
- Olyan ez a ló, hogyha béfogalmazványozom a szekér elé, s indítványba hozom, hát nincs az az erőszak, amely megállapodásra bírná.A cigány át akar szökni a zöldhatáron, de a határőr észreveszi, és feltertóztatja.
- Fordulj vissza cigány, itt nem mehetsz át!
- Engeddzsen mán át drága hátárőr úr, a romnyi a lelkemre kötötte, hogy ne merjek vissadzsönni, mer megöl...
- Akkor sem mehetsz át, fordulj vissza! - feleli a határőr.
- Ná jóván, vissámedzsek, de á romnyi megöl, és ezs á mágá lelkin szárád... ...Hát ván mágánák síve...? ...Nyóc purdém ván... ...Legálább á kábátomát lűjje mán át, hogy á romnyi lássá hogy megpróbátám...!
- Nah, jól van cigány, de utána tünés vissza!
- DURR... - átlövi.
- Jááj, hát ne ídzs hátárőr urám! Nem ismeri ázs én romnyimát...
- Miért, hogyan lőjem át?
- Hát, sorozsáttál...
- TA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DA-DAMM...
- Nah, így már jó lesz? - kérdi vigyorogva a határőr a ronggyá lőtt kabátot látva.
- Nem ross... - feleli a cigány. -...de há még á kálápomát is átlűné, ázs lenne ázs igázsi.
- Klikk...
- Nem tudom, cigány... elfogyott a lőszer...!
- Á visonlátásrá, májd kűdök mágánák képeslápot Bécsbűl.Hívjuk be az összes cigányt katonának! Támadjuk meg velül Romániát! Ha nyerünk, miénk Erdély! Ha veszítünk, miénk Magyarország!Miért jön föl az albán tengeralattjáró gyakran a felszínre??? Hogy az evezősök levegőt vehessenek.Két cigány utazik a szekéren. Egyszer csak elmegy mellettük egy fej nélküli motoros. Nyugodtan mennek tovább... Megint jön egy fej nélküli motoros. Még mindig semmi... A harmadik fej nélküli motoros után az egyik cigány megszólal:
-Nem kéne beljebbhúzni azt a kaszát, Zsiga???A Skóttól megkérdi a szomszédja: Miért van három lába a malacodnak az udvarban? - Gondolod egy kocsonyáért levágom az egész malacot ?!Hogyn hívják a törött lábu cigányt? -GipsziA kéregető roma az egyik háznál egy nadrágot kap a háziasszonytól. -A férjem sajnos kihízta,de nézze meg,csaknem új!-mondja a háziasszony. -A roma átveszi a naadrágot,nézegeti-nézegeti,aztán odanyújtja a háziasszonynak. -Asszonyom,nem venné meg ezt a nadrágot 200Ft-ért?Bőven megéri,nézze csak meg,szinte új.Meghal a gazdag bankár.A gyászmenetben a cigány sír a legkeservesebben.A mellette haladó férfi megkérdezi: -Talán a rokona volt a bankár úrnak? -Sajnos nem.Azért sírok ennyire.Két székely barkohbázik: - Hmm....Göndörödik? - Hmmm.. Igen! - TcTcTc..Bodorodik? - Hmm.. Igen! - Sssz.. Pödörödik? - Hmm...Igen! - Akkó' DNS molekula..Megharagszik a székely cipész a segédjére, hozzávágja a kaptafát. Elhajol a gyerek, s pont belép a székely felesége. Képen találja a kaptafa. Mire a székely: - Így is jó.A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája: - Hallja, kend, mit áll itt hajadonfőtt ebben a hidegben? - A házban ráncba szedtem az asszonyt, most meg kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé: - Uram a Sára terhes! - Az az ő dóga. - dörmögi a székely - De tőled van a gyerek! - Az az én dógom. - Uram viszem a kutyát és a Tiszába vetem magam! - A kutya marad, a többi a te dógod.Székely bácsika reggel felébredvén aszongya: - Hej, anyjuk, óly' szépet álmodtam! - Mi volt az, apjuk? - Képzeld, Bukarestben voltam! - S mi abban a szép, kend? - Hát az, hogy útlevél is kellett hozzá...A székely meg a fia megy az erdőbe gombát szedni a fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdezi az apjától: - Mi ez édesapám? Erre az öreg: - Hát trombita. Majd fogja és a szájába teszi es fújni kezdi,erre az eldurran. Az öreg szája a fülig reped. A fiú megszólal: - Hiába nevet édesapám, én azért megijedtem!A székely paraszt megy a szekéren. Egyszer csak megáll a ló. Mondja a paraszt neki -GYÍí- de a ló nem mozdul . Megint mondja neki -GYÍ- a ló továbbra sem mozdul. Leszáll a szekérről, előre megy. Látja, hogy egy mélységes szakadék szélén állnak. Odafordul a lóhoz: Helyesbítek HŐ.Sok-sok évszázaddal ezelőtt, a pápa kijelentette, hogy a zsidók vagy elhagyjak Itáliát, vagy kikeresztelkednek. A zsidó közösségben persze hatalmas volt a felzúdulás, tehát a pápa tett egy javaslatot: hajlandó egy vallási vitán részt venni a zsidó közösség vezetőjével. Amennyiben a zsidók megnyerik a vitát, a pápa engedélyezi maradásukat, ellenkező esetben távozniuk kell az országból.
A zsidó közösség összeült, és kiválasztottak Moishet, az öreg rabbit, hogy képviselje őket a vitaesten. Azonban Moishe rabbi nem beszelt latinul, a pápa nem beszelt jiddisül, így megállapodtak abban, hogy "néma" vitat tartanak majd.

A nagy vita napján a pápa és a rabbi egy percig ültek egymással szemben, majd a pápa felmutatta három ujját. Moishe rabbi ránézett és felemelte egy ujját. Ekkor a pápa körbemutatott ujjával a feje körül. Moishe rabbi a földre mutatott, ahol ült. A pápa erre előhúzott egy áldozáshoz szükséges ostyát és egy kupa bort. A rabbi elővett egy almát. Ezt látva a pápa felállt és azt mondta: "A vitának vége. Elismerem vereségem. A zsidók maradhatnak."

Kicsit később a bíborosok összegyűltek a pápánál és kérdezgettek, mi is történt. A pápa így felelt: -Először felmutattam három ujjamat, a Szentháromságra utalva. Ő erre egy ujjával válaszolt, emlékeztetve engem, hogy attól még mindkettőnk vallásában egy az isten. Ekkor az ujjammal körözve jeleztem, hogy Isten körülöttünk van. Ő a földre mutatott, hogy Isten most is itt van velünk. Én előhúztam az ostyát és a bort, mutatván, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. Mindenre volt válasza, mit tehettem volna?

Ugyanekkor a zsidó közösség a rabbit faggatta, miről volt szó. -Hát -felelte Moishe-, először azt mondta, - Zsidók, három napotok van elmenni! Amire azt mutattam: - Csak utánatok! - Akkor körbemutatott, hogy az egész varost megtisztítja a zsidóktól, én meg a földre mutattam, mondván, - Nézze, Pápa, mi egy tapodtat se mozdulunk!' - Aztán?- kérdezte egy asszony. -Ki tudja? -mondta Moishe rabbi.-Elővette az ebédjét, erre én is az enyémet.Székely ül a kút káváján, szájában az új pipája. Meglátja az anyjuk és imígyen kezdé dorgálni párját: - Oszt apjuk, nehogy beejtsd a pipát a pofádbú a kútba ! Mire az öreg: - áááá .....Mi határozza meg az etióp népeloszlást? - A széljárás.Miért esik fejjel lefelé az etióp a fáról? - Mert tömés van a fogában.A skót megigéri a feleségének, hogy tavaszra utazni fognak. Felkeresik